Voksesmerter hos barn / by Bekken og Barn

141-Bekken og Barn Barneshoot.jpg

Hva er voksesmerter?

Voksesmerter er en beskrivelse som blir brukt for å definere diffuse smerter i ben hos barn i voksealder. Smertene opptrer typisk i perioder hvor barnet gjerne har vært ekstra aktivt, og de kjennes som regel i begge ben (fremside lår, bakside legger, fremside legger).

Smertene kommer oftest om kvelden og det kan være vanskelig for barnet å sovne. Noen barn våkner også om natten av smerter. Mange foreldre har selv erfaring med voksesmerter fra egen barndom, men kjenner allikevel på en maktesløshet når egne barn har vondt fordi man ikke helt vet hva man bør gjøre i slike situasjoner. Er det voksesmerter eller noe annet? Kanskje forsøker en å massere litt? Kanskje finner en frem en varmepute, eller tyr til smertestillende om smertene er ekstra ille?

Hvorfor oppstår voksesmerter?

Betegnelsen «voksesmerter» forteller oss ikke reelt hvorfor det gjør så vondt. Hvis det er smertefullt å vokse, skulle en da ikke kjenne smerter i fingre, armer, hode, rygg, nese osv.?

Hvis man analyserer sammenhengen mellom når smertene oppstår og hvordan barnet går, står og løper, med andre ord hvordan barnet bruker kroppen sin, så vil en ofte kunne se en sammenheng med feil- eller overbelastning i muskel og skjelettsystemet og smerter i bena. Det er relativt vanlig at det oppstår overbelastninger i føtter, ankler, knær, hofter og bekken hos barn i vekst og utvikling. Det er heller ikke uvanlig at smertene oppstår et annet sted enn der problemet faktisk sitter,- derfor er de også lette å overse.

Når kommer voksesmertene?

Når har barnet vondt? Er det konstante eller daglige smerter, eller er det enkelte dager og/eller korte perioder? Voksesmerter opptrer som regel på kvelden i perioder, og kjennes alltid i begge ben. Dersom smertene vedvarer også på dagtid, eller opptrer bare i ene benet, så er det ikke voksesmerter. Da bør en søke hjelp for å utelukke andre årsaker.

Hvordan kan et barn få overbelastninger?

Det er de små ting. F.eks. at barnet går/tråkker skjevt, at den ene eller andre foten peker litt innover/utover, henger litt med den ene siden av kroppen, er plattfot, overstrekker knær, for stor svai i ryggen eller faller sammen i overkroppen osv. Eller at barnet har hypermobile ledd.  Ofte er det flere ting samtidig. Over-/feilbelastning kan også oppstå etter en mindre skade som f.eks. en vridning/forstuelse. Når slike uhell skjer oppstår ofte en eller annen form for kompensering, – noe som igjen kan føre til feil bruk og smerter over tid.

 Kan voksesmerter behandles?

«Vanlige» voksesmerter går ofte over av seg selv, men hyppige og/eller veldig smertefulle voksesmerter bør undersøkes, og det er viktig å kunne utelukke andre mer alvorligere tilstander. En biomekanisk undersøkelse hos kiropraktor vil avdekke om det finnes underliggende over-/feilbelastninger der som bør behandles. I tillegg er det også viktig at en får hjelp og veiledning til å finne riktig fysisk aktivitetsnivå til sitt barn. I enkelte tilfeller tilpasses såler og/eller en gir spesifikke øvelser for å styrke spesifikke muskelgrupper.

Hvorfor er det viktig å søke hjelp tidlig? 

Gjør man ikke grep tidlig nok i prosessen, kan skjevheter og kompenseringer «innlæres» i bevegelsesapparatet, og man fortsetter således å bruke kroppen feil og kommer inn i en ond sirkel. På klinikkene ser vi ofte barn med skjevheter og kompenseringer som ikke er blitt fanget opp tidlig nok og som har ført til smerter/plager som igjen gjør at barnet har mindre lyst til å være i aktivitet. Mange foreldre ender også opp i god tro med å «skåne» barnet sitt fra fysisk aktivitet og det er heller ikke heldig. En skal selvsagt ta hensyn til evt. skader, men det er veldig negativt for barnet å være fysisk inaktive i lengre perioder. Utover de opplagt helsemessige fordelene ved å være i aktivitet, kan inaktivitet også føre til at barnet føler seg isolert sosialt sett i og med at det ikke kan være med på lek, turer med barnehage/skole osv. på lik linje med venner.

Søk hjelp om barnet har:

  • Smerter i bare ene foten

  • Smertene kjennes også i armer og hender

  • Smerter hver natt, eller smertene fortsetter utover dagen

  • Hovne ledd

  • Langvarig feber

  • Nedsatt matlyst / går ned i vekt

  • Ikke vil gå, halter, trør skjevt osv.

Har du et barn som sliter med voksesmerter kan du bestille en tim hos en av kiropraktorene våre, vi hjelper deg gjerne.


Les mer:
Kiropraktikk og barnehagebarn
Kiropraktikk og småskolebarn
Muskel og skjelettplager hos barn og unge