FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE


Fysioterapeuter er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring.

Når har et barn behov for fysioterapi?

Våre fysioterapeuter møter mange ulike årsaker til at barn og foresatte oppsøker fysioterapibehandling. Noen kommer med spørsmål om avvikende, treg eller forsinket utvikling, favorittside/skjevt hode, magesmerter, tågjengere, andre kommer grunnet smerter, stivhet eller svakhet. Vår oppgave er å fremme god utvikling og helse hos barn, samt trygge og veilede foresatte. Barn kan ofte ha god effekt av å gå til fysioterapi.

Hvordan arbeider fysioterapeuten?

Ved sykdom eller skade gjennomfører vi grundig undersøkelse og igangsetter tiltak for barn og unge, etter behov. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Vi ønsker å skape forståelse for hvordan sykdom og skader oppstår slik at du selv kan være med å forebygge. Det er også vanlig at vi gir informasjon og veiledning til foresatte med tanke på hva de kan bidra med i behandlingsprosessen.

Vi tilbyr:

Undersøkelse, vurdering og behandling/tiltak ved blant annet:

  • Barnets bevegelsesutvikling

  • Favorittside/skjevt hode

  • Nedsatt bevegelighet i nakken, eks ved Toricollis

  • Tågjengere og andre fotstillinger

  • Magesmerter

  • Hofteleddsdysplasi

  • Smerter, stivhet eller svakhet

  • Opptrening etter skader

  • Informasjon og veiledning til foreldre når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling, samt veiledning av bruk av utstyr.

Må du ha henvisning til fysioterapi?

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få fysioterapibehandling.

Ønsker du en vurdering av ditt barn sett opp en time hos en av våre fysioterapeuter.

Skrevet av Eline Helland, fysioterapeut for barn og unge på Bekken og Barn avd. Storo.