Kan stress rundt økonomi føre til vondt i rygg og nakke? / by Elisabeth Aas-Jakobsen

shutterstock_613571891.jpg

Kan stress rundt økonomi føre til vondt i rygg og nakke? Ja, økonomiske problemer kan gi muskel, og skjelettplager. Her er råd som forebygger.

Psykisk stress er en stor årsak til muskel, og skjelettplager som hodepine, vondt i rygg, skuldre og nakke. Det er få ting som er mer stressende enn usikkerhet rundt sin egen økonomi kombinert med et dårlig kjærlighetsforhold. Heldigvis kan stress forbundet med egen økonomi ved et eventuelt brudd forebygges.

“Du skal ikke få en krone av meg!” stemmen hans er iskald og øynene svartner. Hun har akkurat fortalt at det er helt slutt nå. Ingen flere forsøk. Det er ikke mer kjærlighet igjen.

Angsten for hva som skjer med økonomien hennes ved bruddet, river og sliter. De har tre barn som fremdeles bor hjemme. Hun har jobbet mindre enn ham siden de fikk barna. Hun har fremdeles hovedansvar for skole, trening logistikk og maten. Handling og produksjon av næringsrike, økologiske, hjemmelagde måltider. De er enige om at dette er viktig. Familien blir satt foran alt. Den er viktigere enn karriere og lønn.

De har klart seg bra. I mange år før ekteskapet ble inngått, bodde de i huset han eide. Hun kjøpte og betalte for all mat, utstyr til barna. Han sørget for å betale lån forsikring, oppussing og bil. De har sett på utgiftene og fant utgiftene til å være relativt likt fordelt hver måned. Samtale om eierskap i huset kom aldri opp. Samboerkontrakten venninnen maste om i flere år ble aldri skrevet. Hvem har lyst til å snakke om brudd i et harmonisk forhold? Hytta blir bygget. Nok et fellesprosjekt. Lånet står i hans navn. Endelig gifter de seg. Skjøtet på hus og hytte har begge navn. Hun føler seg trygg. Til nå. Plutselig vet hun ikke om tryggheten er falsk. De har aldri tatt samtalen om hva som skjer med økonomien deres ved et eventuelt brudd.

Hun er ikke alene. Undersøkelser viser at i Norge er det fremdeles slik at det mannen som oftest har det økonomiske hovedansvaret i husholdningen. De tjener bedre og jobber mer enn kvinner. Kvinner jobber oftere enn menn deltid når barna er små. Kvinner har oftere dårligere økonomiforståelse enn menn, viser en ny undersøkelse (link nederst i artikkel).

Råd til deg som ikke er interessert i økonomi:

Øv deg! “Fake it to you make it”.
Snakk om :

 • økonomi med venner og familie.
  rente

 • renters rente

 • lån og lånebetingelser

 • investeringer.

 • sparing.

 • gjeld

 • forbruk

Det er ditt ansvar å sette deg godt inn i hva som skjer ved et brudd. Helst tidlig i forholdet, når et brudd anses som noe kun skjer andre. Når dere er venner, enige, og ikke minst fremdeles har de gode samtalene

Det er helt andre regler som gjelder når man er gift kontra et samboerskap.

Er man samboere tar man med seg det man tok inn i fellesskapet ut. Det du opparbeider deg er ditt, og du tar det med deg videre i livet.

Dersom man er gift deles eiendelene man har sammen likt. Arv, gave eller det man tok med seg inn i ekteskapet holdes som hovedregel utenfor. Det dere har opparbeidet dere sammen gift deles likt, etter at gjelden er trukket fra. Inkludert bolig, verdipapirer og bankinnskudd.

Her er tema for samtalen du bør ha med partneren din tidlig i forholdet.

 • Hva skal vi ha med i en samboerkontrakt og hvorfor er den viktig?

 • Hva betyr særeie, og hvordan forholder vi oss til det?

 • Hva er skjevdeling, er dette noe som vil berøre oss?

 • Hva er en ektepakt, er det noe vi skal ha?

 • Hva skjer dersom en av oss dør? Hva skal stå i testamentene våre?

 • Hvilke utgifter skal gå ut fra felleskontoen vår og hvor mye skal vi sette inn hver måned.

 • Hvordan regner vi ut pensjonen vår?

 • Hvordan ser forsikringene våre ut?

 • Hvordan kan det at vi ikke trenger å krangle om økonomi påvirke vårt forhold til felles barn videre i livet ved et brudd?

Ta vare på alle aspekter ved helsen din. Stress og usikkerhet er roten til mye vondt.

Lykke til med de store forebyggende helsebringende økonomisamtalene!

Skrevet av Elisabeth Aas-Jakobsen, Kiropraktor, MSc, Bekken og Barn avd. Skøyen

Her finner du gode artikler som tar opp temaene over:

https://www.nettavisen.no/na24/slik-sikrer-du-deg-okonomisk-ved-samlivsbrudd/3423187620.html

https://www.nrk.no/sorlandet/ny-undersokelse-om-okonomi_-kvinner-kommer-darligere-ut-enn-menn-1.14510912

https://www.dnbnyheter.no/privatokonomi/slik-deler-dere-boligen-ved-skilsmisse/

https://www.dnbnyheter.no/privatokonomi/slik-unngar-du-okonomisk-ufore-ved-samlivsbrudd/