Kolikk


Publisert 23/11/2012 by admin

Ny internasjonal kolikkstudie viser at kiropraktorbehandling hjelper mot utrøstelig gråt.
Dette studiet viser:

I dette studiet, hadde barn med kolikk, eller utrøstelig gråt- hadde 5 ganger så stor sjanse for å gråte betydelig mindre, dersom de ble behandlet med kiropraktisk leddkorrigering, enn barn som ikke ble behandlet.
Barna hadde like stor sjanse for å bli bedre, hvorvidt foreldrene visste om at de ble behandlet eller ikke (”blindet”).
Ingen av barna som ble behandlet fikk noen bivirkninger.
Barna ble raskt mye bedre av behandlingen.

Spedbarnskolikk er definert som utrøstelig gråt hos ellers friske spebarn. Mellom 10-30% av alle barn gråter utrøstelig, og det er en enorm påkjenning for den nye familien.  Det er fremdeles ingen enighet om årsak eller kur for kolikk.

Det nye studiet har sett på kiropraktorbehandling og effekt på utrøstelig gråt hos spebarn yngre enn 8 uker. Kolikkbarna ble delt inn i 3 grupper, en gruppe som fikk behandling hvor foreldrene visste at barnet fikk behandling, en gruppe der foreldrene ikke visste om barna fikk behandling eller ikke der barna fikk behandling, og i den siste gruppen som var kontrollgruppen, det vil si den gruppen som ikke fikk behandling, der visste ikke foreldrene om de fikk behandling eller ikke.

”Resultatene av dette nye studiet stemmer godt overens med tidligere studier som har sett på effekten av kolikk og kiropraktikk. Tidligere studier har blitt kritisert fordi foreldrene har sett at barnet har blitt behandlet, og dette skal ha påvirket den gode effekten av kiropratikk på kolikk”, sier kiropraktor Elisabeth Aas-Jakobsen ved Bekken og Barn i Oslo.

Behandlingen bestod av kiropraktisk leddkorrigering av ryggsøylen eller nakken, alt etter hvor behandleren fant problemet.

Forskerne fant at kiropraktorbehandling førte til mindre gråt hos barn med kolikk, og om foreldrene visste at barna fikk behandling eller ikke, ikke hadde noe å si med hensyn til reduksjon av gråt hos barnet.

”Dette stemmer godt overens med det vi ser i hverdagen”, sier kiropraktor Ann Kristin Homdrum ved Bekken og Barn i Sandnes. ”Erfaringsmessig opplever vi at 9 av 10 av barn med utrøstelig gråt blir bedre av behandlingen vår.”

Ref:

Miller et al. ”Efficacy of chiropractic manual therapy on infant colic: a pragmatic single-blind, randomized controlled trial”. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, October 2012.