BEHANDLING AV KOLIKK


Spedbarnskolikk er definert som utrøstelig gråt hos ellers friske spedbarn. Mellom 10 - 30 % av alle barn gråter utrøstelig, og det er en enorm påkjenning for den nye familien. 

Det er fremdeles ingen enighet om årsak eller kur for kolikk, men ny internasjonal kolikk-studie viser at kiropraktorbehandling kan hjelpe mot utrøstelig gråt.

Studiet viste at barn med kolikk/ utrøstelig gråt hadde 5 ganger så stor sjanse for å gråte betydelig mindre, dersom de ble behandlet med kiropraktisk leddkorrigering, enn barn som ikke ble behandlet.

”Resultatene av dette nye studiet stemmer godt overens med tidligere studier som har sett på effekten av kolikk og kiropraktikk, men her er det enda sikrere funn med tanke på at foreldrene ikke visste om babyen ble behandlet. Studiet betyr mye for oss som har sett denne effekten lenge - nå er det vitenskapelig dokumenter og vi får en annerkjennelse for faget vi jobber med”, sier kjedeleder og kiropraktor Elisabeth Aas-Jakobsen.

Slik behandler vi

Flere foreldre er skeptiske til bruk av kiropraktikk på sin nyfødte, og det er fullt forståelig at en ikke har god nok informasjon om hva det innebærer og hvordan en går frem for å behandle.

Det viktigste en trenger å vite, er at våre kiropraktorer aldri bruker hardere trykk på babyen enn de ville gjort på et lukket øye. Det er garantert en skånsom er smertefri behandling for barnet.

Første time går ut på å undersøke barnet og kartlegge eventuelle plager, samt informere foreldrene om ønsket behandlingsplan og mulighetene de har.

Trenger du hjelp til behandling av kolikk-liknende symptomer? Ta kontakt med en av våre klinikker direkte eller bestill time hos en av våre kiropraktorer i dag.

Mer om studiet

Det nye studiet har sett på kiropraktorbehandling og effekt på utrøstelig gråt hos spedbarn yngre enn 8 uker. Kolikkbarna ble delt inn i 3 grupper, en gruppe som fikk behandling hvor foreldrene visste at barnet fikk behandling, en gruppe der foreldrene ikke visste om barna fikk behandling eller ikke der barna fikk behandling, og i den siste gruppen som var kontrollgruppen, det vil si den gruppen som ikke fikk behandling, der visste ikke foreldrene om de fikk behandling eller ikke.

Behandlingen bestod av kiropraktisk leddkorrigering av ryggsøylen eller nakken, alt etter hvor behandleren fant problemet.

Barna hadde like stor sjanse for å bli bedre, hvorvidt foreldrene visste om at de ble behandlet eller ikke (”blindet”). Ingen av barna som ble behandlet fikk noen bivirkninger. Barna ble raskt mye bedre av behandlingen.

Forskerne fant at kiropraktorbehandling førte til mindre gråt hos barn med kolikk, og om foreldrene visste at barna fikk behandling eller ikke, ikke hadde noe å si med hensyn til reduksjon av gråt hos barnet.

Bestill time

Vi behandler nyfødte med kolikk-liknende symptomer hver eneste dag og opplever at hele 9 av 10 får en eller annen effekt. Har din baby kolikk-liknende symptomer? Bestill første time for undersøkelse og behandlingsplan på klinikken som ligger nærmest deg.

Referanse til studien:

Miller et al. ”Efficacy of chiropractic manual therapy on infant colic: a pragmatic single-blind, randomized controlled trial”. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, October 2012.