AKUPUNKTUR


FINAL_BEKKEN_NETT_FARGE-32.jpg

Hva er Akupunktur?

Akupunktur er en del av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) og har vært praktisert i Kina i flere tusen år. Tankegangen er at det er en vital energi, Qi, som sirkulerer rundt i kroppen og nærer og beskytter den mot ytre og indre påvirkninger som for eksempel infeksjoner (ytre) eller stress (indre).  Ubalanser i denne energistrømmen vil da kunne føre til sAkupunktur - en trygg og effektiv behandlingsform

Akupunktur er en flere tusen år gammel kinesisk behandlingsform. Filosofien bak behandlingsformen er at sykdom og smerte kan skyldes ubalanse i kroppens energisystem. Ved å stimulere med tynne nåler på bestemte punkter langs kroppens energibaner, gjenopprettes balansen i kroppen ved å påvirke kroppens iboende evne til å helbrede seg selv.

I tradisjonell kinesisk medisin blir ethvert symptom, enten det viser seg fysisk eller psykisk, tatt hensyn til når du får akupunkturbehandling. Behandlingen baserer seg på det enkelte individets symptomer, noe som gjør at personer med vestlige diagnoser kan få individuell behandling, med valg av akupunkturpunkter tilpasset den enkelte.

Akupunkturbehandling er blitt stadig mer anerkjent og blir i dag brukt i stor grad både som et alternativ og som et supplement til vestlig medisin.

I Norge har akupunktur vært brukt på fødeavdelinger og smerteklinikker i lang tid, og akupunktur er i Norge anbefalt i henhold til faglige nasjonale retningslinjer for blant annet plager som kroniske korsryggsmerter, kroniske urinveisinfeksjoner og i svangerskapsomsorgen.

På Bekken og Barn Storo utføres akupunkturbehandlingen av akupunktør, kostholdsveileder og svangerskapsterapeut Pia Hvaal. På Skøyen er Tove Villumstad akupunktør og mensendieck fysioterapeut, og på avdelingen vår i Bærum har vi Trine Greve som er akupunktør og jordmor.

Hva kan akupunktur gjøre for deg?

Akupunktur har noe å tilby mennesker i alle aldre og livsfaser. I kinesisk medisin er det viktig med en helhetlig forståelse av hvordan kropp og sinn henger sammen. Det legges stor vekt på behandling av årsaken til problemet, og ikke kun symptomene som har oppstått.

Ved en førstegangskonsultasjon med akupunktur vil det derfor foretas en grundig utspørring om nåværende og tidligere plager og symptomer, samt den generelle allmenntilstanden for å få et godt helhetsbilde.

Nedenfor kan du lese hva en akupunkturbehandling kan hjelpe for:

 • Muskel og skjelettlidelser

 • Hodepine/migrene

 • Ryggsmerter/prolaps

 • Skulder/nakke/kjevesmerter

 • Smerter i ledd

 • Stoffskifteproblemer

 • Svangerskapsplager

 • Bekkensmerter

 • Fertilitetsøkning ved IVFbehandling

 • Fødselsforberedende behandling i svangerskap

 • Bihulebetennelse

 • Blodtrykkregulering

 • Urinveisproblemer

 • Fordøyelsesplager

 • Halsbrann

 • Kvalme

 • Hudlidelser

 • Kosmetiske hudproblemer

 • Hormonelle ubalanser

 • Menstruasjonsforstyrrelser

 • PCO/PCOS

 • Plager relatert til overgangsalder/hetetokter

 • Allergier

 • Nedsatt immunforsvar

 • Lavt energinivå

 • Lettere angstlidelser

 • Stressproblematikk

 • Tinnitus

 • Svimmelhet

 • Søvnproblemer

Ønsker du mer informasjon om akupunktur eller behandling, ta gjerne kontakt med en av våre klinikker.

Ønsker du å vite mer om hva akupunktur kan bidra med i svangerskapet?

Les mer på bloggen vår: Hva kan akupunkturbehandling gjøre for deg og ditt svangerskap

Du kan lese mer om akupunktur generelt på www.akupunktur.no

Er du gravid og ønsker akupunkturbehandling? Bestill din første time eller les mer her: fødselsforberedende akupunktur.

 Skrevet av Pia Hvaal, avd Storo