Tisser du på deg? / by Tove Villumstad

Har du noen gang løpt etter bussen og plutselig kjent at du har tisset litt på deg? Du er i så fall ikke alene! Hos oss møter vi ofte kvinner og menn som har problemer med å holde på urin og/-eller avføring. Dette er veldig plagsomt for den det gjelder!

Inkontinens

Ordet brukes om manglende evne til å holde på avføring og/-eller urin.

Det finnes flere typer inkontinens; Stressinkontinens, hastverksinkontinens, blandningsinkontinens og anal inkontinens.

Noen av fysioterapeutene og osteopatene på Bekken & Barn kan hjelpe deg med disse plagen. Ring resepsjonen vår og fortell oss om dine plager så setter vi deg opp hos riktig terapeut.

For å bli bedre av dine plager lærer vi deg å bruke bekkenbunnsmuskulaturen riktig og gir deg et treningsopplegg. Jobben med treningen må du gjøre selv hjemme hver eneste dag noen måneder fremover, men vi følger deg opp for å sikre at du gjør det riktig og motiverer deg frem til bedre funksjon.

Antall behandlinger du trenger er avhengig av blant annet årsaken til lekkasjen og alvorlighetsgraden. Ofte trenger du ikke mange timene, men vi ser at resultatene kommer raskere ved oppfølging.

Stressinkontinens

Stress-inkontinens betyr urinlekkasje ved fysisk stress eller belastning. Det vil si at man kan lekke ved fysisk aktivitet som hopp, løp og brå bevegelser, og ved hosting og nysing. Dette er den vanligste typen av urinlekkasje. Faktisk opplever 1 av 4 kvinner og 1 av 10 menn stressinkontinens ved et eller annet tidspunkt i livet.

Svak bekkenbunnsmuskulatur regnes som å være den viktigste faktoren for stressinkontinens. Musklene er ikke sterke nok til å holde urinrøret oppe under økt trykk på blæren, for eksempel når du hoster, nyser, ler eller trener.

Fødsler, overvekt, kronisk hoste, østrogenmangel, urinveisinfeksjon, funksjonstap (hjerneslag), demens og andre tilstander med svekket mental status er vanlige årsaker til svekket bekkenbunnsmuskulatur.

Behandlingen av stressinkontinens er i første rekke opptrening av bekkenbunnsmuskulatur.

Ofte er dette tilstrekkelig behandling og det er internasjonal enighet om at trening og konservativ behandling skal prøves før en eventuell operasjon. Dette tar oftest 4-6 måneder med daglig trening av bekkenbunnsmuskulaturen før du får resultat. Noen ganger kan elektrostimulering og/eller biofeedback trening være gode hjelpemidler for å finne og til å trene riktig muskulatur.

Hvis operasjon er nødvendig, er den vanligste operasjonen en TVT/ TOT operasjon. Et bånd føres da opp bak symfysen og legges under midtre del av urinrøret.

Urgencyinkontinens/ hastverksinkontinens

Er en plutselig ufrivillig trang til å late vannet, uten evne til å holde igjen. Vanligvis med hyppig vannlating og vannlatning om natta. Det kan være snakk om lekkasje av ganske store mengder urin. Urgeinkontinens er den vanligste typen inkontinens hos menn. Det er ofte et resultat av en forstørret prostata.

Årsaken er ofte uklar, men inkontinensen kan skyldes dårlig samspill mellom muskelen i blæra og musklene i bekkenbunnen. I de fleste tilfeller finner man ingen annen sykdom hos pasienten.

Blæretrening er den mest brukte behandlingen. Dette er et nøye strukturert treningsprogram, hvor man skal "holde seg", og gradvis øke tidsrommet mellom vannlatingene.

En annen mulig behandlingsmetode er bekkenbunnstrening som fysioterapeuter eller osteopater med spesialkompetanse hjelper deg å utføre korrekt. Medikamentell behandling kan også forsøkes dersom blæretrening alene ikke helbreder tilstanden. Elektrostimulering er en aktuell behandlingsmetode ved lett og moderat grad av urgeinkontinens. Apparatet lånes fra hjelpemiddelsentralen. Fysioterapeuten hjelper deg med å få bestilt og lærer deg å bruke elektrostimulatoren. Gratis utlån. Elektrostimulatoren skal benyttes i 20 minutt, 1-2 ganger daglig i inntil 3 måneder.

Blandingsinkontinens

Noen kan oppleve blandingsinkontinens - en kombinasjon av stressinkontinens og hastverksinkontinens.

Analinkontinens

Anal inkontinens vil si lekkasje av avføring og/eller luft og hastverk i forbindelse med toalettbesøk

Årsaker kan være komplikasjoner etter fødsler, tidligere operasjoner i området, for eksempel hemoroideoperasjon, fistler, eller nevrologiske tilstander.

Behandlingen er avhengig av årsaken til tilstanden. Operasjon med reparasjon av lukkemuskelen kan forsøkes, men bekkenbunnstrening kan være et godt alternativ. Fysioterapeutene og osteopatene våre lærer deg hvordan du korrekt utfører styrketrening av bekkenbunnsmusklene.

Skrevet av Tove Villumstad, akupunktør og mensendieckfysioterapeut avd. Skøyen