INKONTINENSPLAGER


Vi tar problemene mange synes det er flaut å snakke om på alvor!

Urininkontinens betyr at man har en tilstand hvor man har en eller annen form for ufrivillig urinlekkasje. Dvs at du kan ha problemer med å le, hoste eller hoppe.

Lekkasje av urin, luft eller avføring, også kalt inkontinens, er et vanlig problem blant kvinner og menn. Forskning viser at ca 25 % av norske kvinner er plaget med lekkasje, og mange av disse opplever det som et stort problem.

Urinlekkasjer er et ofte tabubelagt hos yngre kvinner, men er et vanlig problem for mange, spesielt etter en fødsel. Ta kontakt med oss, det finnes enkle grep du kan lære for å forebygge dette!

La oss hjelpe deg med:

  • Urin eller avføringslekkasje/inkontinensplager-hos kvinner og menn

  • Stressinkontinens

  • Bekkenbunn/underlivssmerter

  • Livmorprolaps

  • Genitalprolaps

Inkontinensplager kan forebygges

Bekkenbunnsmuskulaturen kan som annen muskulatur i kroppen trenes slik at de får bedre funksjon og styrke. Vi vet fra målinger at ca 30 % av de som har fått muntlig informasjon om hvordan man skal bruke bekkenbunnsmuskulaturen allikevel ikke klarer å trekke sammen tilfredsstillende. Det er derfor meget viktig for effekten av denne typen trening at det gjennomføres en nøyaktig undersøkelse og veiledning i riktig trening.

Type inkontinens er avgjørende for hva slags type behandling som hjelper og i noen tilfeller er en kombinasjon av forskjellige behandlinger. I mange tilfeller er det tilstrekkelig med veiledning og trening av bekkenbunnsmuskulaturen.

Fysioterapeuter med spesiell kunnskap om bekkenbunnens oppbygning og funksjon, og som er trent i undersøkelse og behandling av bekkenbunnen kan hjelpe med å redusere eller eliminere problemene.

Bekkenbunnstrening har en forebyggende effekt, dette er spesielt aktuelt i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Kvinner som blir rammet av lekkasje under svangerskapet ser ut til å være disponert for vedvarende lekkasje i årene etter fødsel.

Bekkenbunnstrening kan gjennomføres ved veiledning og oppfølging av fysioterapeut som blant annet innebærer visuell tilbakemelding ved EMG biofeedback.

Mindre kjent er det at mange menn også er plaget med lekkasjer - vi hjelper også dem.