URINLEKKASJE ETTER GRAVIDITET


Lekkasje av urin, luft eller avføring, også kalt inkontinens, er et vanlig problem blant kvinner og spesielt etter fødsel. Hele 25 % av norske kvinner er plaget med lekkasje, og mange av disse opplever det som et stort problem.

Urinlekkasjer er et ofte tabubelagt hos yngre kvinner, men er et vanlig problem for mange, spesielt etter en fødsel. Ta kontakt med oss, vi hjelper mammaer hver dag med enkle grep for å forebygge dette.

Bekkenbunnstrening hjelper

Bekkenbunnsmuskulaturen kan som annen muskulatur i kroppen trenes slik at de får bedre funksjon og styrke. Vi vet fra målinger at ca 30 % av de som har fått muntlig informasjon om hvordan man skal bruke bekkenbunnsmuskulaturen allikevel ikke klarer å trekke sammen tilfredsstillende. Det er derfor meget viktig for effekten av denne typen trening at det gjennomføres en nøyaktig undersøkelse og veiledning i riktig trening.

Type inkontinens er avgjørende for hva slags type behandling som hjelper og i noen tilfeller er en kombinasjon av forskjellige behandlinger. I mange tilfeller er det tilstrekkelig med veiledning og trening av bekkenbunnsmuskulaturen.

Våre fysioterapeuter med spesiell kunnskap om bekkenbunnens oppbygning og funksjon, og som er trent i undersøkelse og behandling av bekkenbunnen kan hjelpe med å redusere eller eliminere problemene.

Kvinner som blir rammet av lekkasje under svangerskapet ser ut til å være disponert for vedvarende lekkasje i årene etter fødsel.

Bekkenbunnstrening kan gjennomføres ved veiledning og oppfølging av fysioterapeut som blant annet innebærer visuell tilbakemelding ved EMG biofeedback.

Hva er inkontinens?

Ordet brukes om manglende evne til å holde på avføring og/eller urin. Det finnes flere typer inkontinens; Stressinkontinens, hastverksinkontinens, blandningsinkontinens og anal inkontinens.

Vi fysioterapeuter på Bekken & barn som jobber med kvinnehelse kan hjelper deg med dette hvor vi lærer deg å bruke bekkenbunnsmuskulaturen riktig og gir deg et treningsopplegg.  

Jobben med treningen må du gjøre selv hjemme hver eneste dag noen måneder fremover, men vi følger deg opp for å sikre at du gjør det riktig og motiverer deg frem til bedre funksjon.

Antall behandlinger du trenger er avhengig av blant annet årsaken til lekkasjen og alvorlighetsgrad. Ofte trenger du ikke mange timene, men vi ser at resultatene kommer raskere ved oppfølging.

Kom til en undersøkelse/ konsultasjon hos oss så lager vi en behandlingsplan som vi evaluerer underveis.

Hva er stressinkontinens?

Stress-inkontinens betyr urinlekkasje ved fysisk stress eller belastning. Det vil si at man kan lekke ved fysisk aktivitet som hopp, løp og brå bevegelser, og ved hosting og nysing. Dette er den vanligste typen av urinlekkasje. Faktisk opplever 1 av 4 kvinner og 1 av 10 menn stressinkontinens ved et eller annet tidspunkt i livet.

Svak bekkenbunnsmuskulatur regnes som å være den viktigste faktoren for stressinkontinens. Musklene er ikke sterke nok til å holde urinrøret oppe under økt trykk på blæren, for eksempel når du hoster, nyser, ler eller trener.

Fødsler, overvekt, kronisk hoste, østrogenmangel, urinveisinfeksjon, funksjonstap (hjerneslag), demens og andre tilstander med svekket mental status er vanlige årsaker til svekket bekkenbunnsmuskulatur.

Behandlingen av stressinkontinens er i første rekke opptrening av bekkenbunnsmuskulatur.

Ofte er dette tilstrekkelig behandling og det er internasjonal enighet om at trening og konservativ behandling skal prøves før en eventuell operasjon. Dette tar oftest 4-6 måneder med daglig trening av bekkenbunnsmuskulaturen før du får resultat. Noen ganger kan elektrostimulering og/eller biofeedback trening være gode hjelpemidler for å finne og til å trene riktig muskulatur.

Hvis operasjon er nødvendig, er den vanligste operasjonen en TVT/ TOT operasjon. Et bånd føres da opp bak symfysen og legges under midtre del av urinrøret.

Urgencyinkontinens/ hastverksinkontinens

Er en plutselig ufrivillig trang til å late vannet, uten evne til å holde igjen. Vanligvis med hyppig vannlating og vannlatning om natta. Det kan være snakk om lekkasje av ganske store mengder urin. Urgeinkontinens er den vanligste typen inkontinens hos menn. Det er ofte et resultat av en forstørret prostata.

Årsaken er ofte uklar, men inkontinensen kan skyldes dårlig samspill mellom muskelen i blæra og musklene i bekkenbunnen. I de fleste tilfeller finner man ingen annen sykdom hos pasienten.

Blæretrening er den mest brukte behandlingen. Dette er et nøye strukturert treningsprogram, hvor man skal "holde seg", og gradvis øke tidsrommet mellom vannlatingene.

En annen mulig behandlingsmetode er bekkenbunnstrening som fysioterapeuter med spesialkompetanse hjelper deg å utføre korrekt. Medikamentell behandling kan også forsøkes dersom blæretrening alene ikke helbreder tilstanden.  Elektrostimulering er en aktuell behandlingsmetode ved lett og moderat grad av urgeinkontinens. Apparatet lånes fra hjelpemiddelsentralen. Fysioterapeuten hjelper deg med å få bestilt og lærer deg å bruke elektrostimulatoren. Gratis utlån. Elektrostimulatoren skal benyttes i 20 minutt, 1-2 ganger daglig i inntil 3 måneder.

Blandingsinkontinens

Noen kan oppleve blandingsinkontinens - en kombinasjon av stressinkontinens og hastverksinkontinens.

Analinkontinens

Anal inkontinens vil si lekkasje av avføring og/eller luft og hastverk i forbindelse med toalettbesøk

Årsaker kan være komplikasjoner etter fødsler, tidligere operasjoner i området, for eksempel hemoroideoperasjon, fistler, eller nevrologiske tilstander.

Behandlingen er avhengig av årsaken til tilstanden. Operasjon med reparasjon av lukkemuskelen kan forsøkes, men bekkenbunnstrening kan være et godt alternativ. Fysioterapeutene hos oss som jobber med kvinnehelse lærer deg hvordan du korrekt utfører styrketrening av bekkenbunnsmusklene.

La oss hjelpe deg

Vi tar problemene mange synes det er flaut å snakke om på alvor og gir deg god oppfølging, øvelser du kan gjøre selv og behandling som hjelper. Bestill din første time hos oss nå, eller bestill time direkte til ønsket behandler i vår online booking.

Mindre kjent er det at mange menn også er plaget med lekkasjer - vi hjelper også dem.