FYSIOTERAPI FOR BABY OG BARN

Hos oss møter vi barn og ungdom i ulike aldre og med forskjellige behov. Det kan være et spedbarn som sliter med favorittside, har problemer med å finne ro i ammesituasjonen, ikke greier å løfte hodet når han eller hun ligger på magen, eller har vansker med å krabbe.

Er det et barnehagebarn kan det dreie seg om voksesmerter, hyppige fall, dårlig balanse eller sen utvikling av grov og finmotorikk. Skolebarn og ungdom kan være plaget med hyppig hodepine, ryggvondt, søvnvansker, leggsmerter og plager som mer og mer ligner voksenplager.

En stillesittende hverdag med høye prestasjonskrav på skolen, ofte i kombinasjon med  kraftanstrengelser innen idrett, kan påføre unge kropper større belastning enn de klarer å håndtere. Disse barna kan utvikle spenningsrelaterte tilstander som på sikt blir til fastlåste mønstre i kroppen. Barnets kroppskontakt, fortrolighet til egen kropp, balanse, kroppsholdning og bevegelsesmønster kan bli påvirket.

Utfordringer og plager vi behandler

  • Motoriske problemer

  • Muskel og skjelettsmerter

  • Favorittside/nakke asymmetrier

  • Forebygging av skader og plager

  • Stress plager

  • Opptrening etter et ben brudd

  • Såletilpasning

Hos oss jobber vi tverrfaglig for ditt barns helse. Vi finner ut hvilken type behandling som er nødvendig og legger en behandlingsplan. Det er først når vi har kartlagt utfordringene vi vet om det er fysioterapeut eller kiropraktor du trenger, eller begge deler.

Vi har et lavterskeltilbud for barn og ungdom som trenger hjelp og veiledning i hva de selv og omgivelsene kan bidra med for å stimulere til normal funksjon og motorisk utvikling. Tilbudet omfatter også forebyggende tiltak rettet mot til idrett og trening, og forebygging av skader.

Vi ser blant annet barnets bevegelsesmønster, funksjon i ledd og muskler, kroppens ledighet og balanse. Vårt fokus er på barnas egne ressurser i samspill med deres nærmiljø. Barn har en fantastisk evne til forandring og kroppslig omstilling, men av og til trenger de hjelp til å komme inn på riktig spor. Hjernen lærer bevegelsesmønster fra første levedag. Hvordan vi beveger oss påvirker utviklingen vår.

"Den beste forebygging av muskel og skjelettplager før vi får skader og vondter!"