fysioterapi i svangerskapet


Riktige bevegelser, holdning og trening under og etter fødsel er vikitg for å unngå og forebygge bekken, rygg og nakke/skulder problemer videre i livet.
Vi hjelper deg med øvelser, løfteteknikker, holdning og til å bygge opp stabilitet i ryggen.

Under graviditeten

Den voksende magen hos den gravide, gjør at tyngdepunktet forandrer seg, og at man kompenserer ved å forandre holdningen. Feil kompensasjon og feil holdning kan føre til bekken,symfyse, og nakke skuldre smerter. Vår fysioterapeut veileder deg til riktig holdning og et bedre bevegelsesmønster sånn at du skal unngå feilbelastning på bekkenet som kan øke smertene dine. Dette gjør at du ofte trenger mindre behandlig og blir bedre rustet for overgangen fra gravid til mor.

Etter graviditeten

Når magen forsvinner og et barn skal bæres og ammes og løftes, kan det ofte være en utfordring for rygg og nakke til mor. Holdning, ammestillinger, bedre løfteteknikker og riktige øvelser for å styrke ryggen, vil hjelpe deg i barseltiden for å unngå problemer med rygg, bekken, skuldre og nakke.