MENN OG GUTTER


FINAL_BEKKEN_NETT_FARGE-37.jpg

Menn kan også få bekkenplager, og hos oss er det åpent for at hele familien kan få hjelp.

Det er bekkenet du sitter på, løper og beveger deg med - uansett kjønn. Bekkenet er grunnmuren til ryggsøylen. Skjevheter i bekkenet kan forplante seg oppover og nedover. Og det kan være motsatt, eksempelvis at låsninger i nakken kan gi feilfunksjoner i ryggsøylen og bekkenet.

Fall, stress, kraftige vokseperioder, ulik benlengde, fysisk og psykisk stress, ensidig trening, sportslige aktiviter slik som fotball, golf, squash og idrett som involverer hyppige fall, er blandt de faktorer som kan bidre til et låst bekken. En gammel skade, f.eks en kneskade, kan også gi en ekstra stor bekkenbelastning.

Disse utfordringene behandler vi hver dag:

  • Ryggsmerter

  • Isjias

  • Utstråling i ben

  • Lyskesmerter

  • Voksesmerter

  • Hyppige lyske og lår strekk

  • Hyppige ankelovertråkk og kneplager