Back to All Events

Fra oppdragelse til samspillFRA OPPDRAGELSE TIL SAMSPILL


Wenche.jpg

Med barnet som likeverdig aktør i fellesskapet.

Velkommen til Bekken og Barns foredrag – og refleksjonskvelder

v/ Foreldre - og familieveileder Wenche Ilar


Foredragene strekker seg over 5 etterfølgende tirsdager.  Foredragene er enkeltstående, men omhandler samme tema Foreldrerollen med ulike fordypninger. Man kan derfor velge å delta en eller flere kvelder. Deltakerne inviteres til å delta aktivt i felles refleksjon med foredragsholder.

Tidspunkt: tirsdager kl. 20.00 – 21.30

Pris: kr. 300 pr. kveld. 

Sted: Bekken og Barn Bærum på Stabekk. Ringsveien 3, 1368 Stabekk.

Tema:

 1. «Å forberede seg til foreldrerollen».

Vil jeg klare å skape en god relasjon til barnet mitt? Om foreldrerollen er en lederrolle, hva er mine idealer som leder? Blir jeg god nok? Hvordan blir min partner i foreldrerollen? Blir det tid til meg selv? Blir det tid til hverandre? Hvordan vil vi klare samarbeidet? Hvilke forventninger kjenner jeg på? 

2. «Roller og forventninger i det familiære fellesskapet»

Hvordan kan jeg gi barnet mitt det jeg savnet selv? Er det viktig for meg å videreføre tradisjoner fra egen barndom, og hvorfor?  Har jeg forventninger til meg selv som det er vanskelig å leve opp til? Hvordan kan jeg unngå den dårlige samvittigheten? Hvordan får vi barnet vårt til å kjenne seg betydningsfull? Når kan vi begynne å gi barnet oppgaver i hjemmet?

3. «Hvordan får vi empatiske barn»?

Hvor god er jeg til å anerkjenne, og å sette ord på egne følelser? Tåler barnet mitt at jeg viser alle følelser? Skal jeg gi barnet mitt motstand? Hvordan håndterer jeg at barnet utfordrer meg? Når og hvordan kan jeg utfordre barnet mitt? Kan jeg forvente at barnet mitt justerer seg til meg? Har det betydning hvor barnet er i søskenflokken?

4. «Å lede barnet sammen».

Hva er målet, og hva ønsker vi for barnet vårt? Er det dobbelt så enkelt, eller dobbelt så vanskelig? Hvordan leder jeg først og fremst meg selv, og hva innebærer det å lede seg selv? Hvordan kan jeg gi barnet god selvfølelse ved å anerkjenne den andre forelderen? Hva når vi er uenige, må vi bli enige? Hva innebærer egentlig dialog?

5. «Å romme seg selv som småbarnsforeldre».

Må jeg legge alle egenaktiviteter «på hylla» til barnet blir eldre? Jeg vet at barnet trenger å bli sett, men kan jeg forvente at barnet også skal se meg? Hvordan kan jeg tydelig fremme egne behov? Må jeg alltid respondere på barnet mitt? På hvilken måte er jeg tilstede for barnet mitt? Hva gjør jeg når det oppstår en «interessekonflikt» mellom barnet og meg selv?

Vi oppfordrer til at par kommer sammen, det betales da kun for den ene av foreldrene. For foreldre til nyfødte / spedbarn kan barna medbringes. Bekken og Barn tilbyr individuell veiledning fra Foreldre – og familieveileder relatert til innholdet i foredragene.


Vårens kommende temaer er blant annet: 

«Den nye familien (bonusfamilien) og utfordringene som følger med».

Earlier Event: August 30
Pappagruppe
Later Event: September 4
Gravidtrening