Back to All Events

«Å lede barnet sammen»

FRA OPPDRAGELSE TIL SAMSPILL

Med barnet som likeverdig aktør i fellesskapet.

Velkommen til Bekken og Barns foredrag – og refleksjonskvelder

v/ Foreldre - og familieveileder Wenche Ilar

Foredragene strekker seg over 5 etterfølgende tirsdager. Foredragene er enkeltstående, men omhandler samme tema Foreldrerollen med ulike fordypninger. Man kan derfor velge å delta en eller flere kvelder. Deltakerne inviteres til å delta aktivt i felles refleksjon med foredragsholder. Tidspunkt er tirsdager kl. 20.00 – 21.30 pris kr. 300 pr. kveld.

Hva er målet, og hva ønsker vi for barnet vårt? Er det dobbelt så enkelt, eller dobbelt så vanskelig? Hvordan leder jeg først og fremst meg selv, og hva innebærer det å lede seg selv? Hvordan kan jeg gi barnet god selvfølelse ved å anerkjenne den andre forelderen? Hva når vi er uenige, må vi bli enige? Hva innebærer egentlig dialog?

Vi oppfordrer til at par kommer sammen, det betales da kun for den ene av foreldrene. For foreldre til nyfødte / spedbarn kan barna medbringes. Bekken og Barn tilbyr individuell veiledning fra Foreldre – og familieveileder relatert til innholdet i foredragene.

Vårens kommende temaer er blant annet:

«Den nye familien (bonusfamilien) og utfordringene som følger med».


Earlier Event: March 26
«Hvordan får vi empatiske barn»?
Later Event: April 4
MAMMA OG BABY trening