JORDMOR AVD. OSLO/skøyen


Hos Jordmor Katrine Fagervoll kan du få hjelp til følgende:

I graviditeten

 • Svangerskapsomsorgs konsultasjoner gjennom svangerskapet på lik linje som hos kommune jordmor eller fastlege, i henhold til helsedirektoratets rettningslinjer. Urin prøve, BT mål av magen og eventuell henvisning ved behov.
 • Fødselsforberedende kurs for kun deg og evt din partner, tilrettelagt for dere
 • Fødeangst samtaler
 • Lære den gravide og evt partner i hvordan bli kjent med barnet i magen
 • Parsamtaler i forhold til det å bli foreldre
 • Veiledning i øvelser i svangerskapet for kan bedre svangerskap og fødsel
 • Veiledning og hjelp til øvelser for å fjerne lyskesmerte
 • Veiledning i starten av fødselen, og den tiden du er hjemme før du drar på sykehuset.
 • Opplæring i øvelser for å snu barnet fra sete til hode leie
 • Opplæring i øvelser for å få barnet til å legge seg optimalt i bekkenet før fødsel

Etter fødsel

 • Barselbesøk etter dere kommer fra sykehuset
 • Ettersamtaler etter fødsel
 • Ammeveiledning / veiledning i flaske mating
 • Generell veiledning om den nyfødte
 • Fødseldepresjon samtaler
 • Parsamtaler til nybakte foreldre