Trening med Interaktiv Metronom


Hvordan fungerer treningen?

Ved å trene timing i hjernen med Interaktiv Metronom sammen med funksjonell behandling adresserer man mangelfull timing innen og mellom regioner i hjernen som er underliggende mange av de ovennevnte problemene. På denne måten kan en mer effektiv behandling, og bedre samlede behandlingsresultater oppnås.

Her er informsjon om treningen:

www.interactivemetronome.com
Her finner du video om interactive metronome:
www.youtube.com/watch

Trening mot lærevansker Artikkel publisert i Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft

Cathrine Anker-Sletholt gir spesialtilpassede treningsprogram med denne metoden. Hun jobber på Bekken og Barn i Bærum.

“Trening med Interaktiv Metronom er et behandlingstilbud som er dokumentert og hjelper med å bedre konsentrasjon, koordinasjon og motorikk. Denne metoden kan blant annet hjelpe pasienter med ADHD/ADD, dysleksi, konsentrasjonsvansker, lærevansker, koordinasjonsproblemer, tourette syndrom.”

Hva er Interaktiv Metronom trening?

Interaktiv Metronom er et databasert opplæringsprogram som har vist seg å forbedre konsentrasjon, koordinasjon og motorikk hos barn og voksne.

Hvorfor Interaktiv Metronom?

Det finnes en økende mengde litteratur som beskriver at timingen i sentralnervesystemet er umoden, eller dysfunksjonell, i lidelser som ADHD, dysleksi, autisme, lesevansker, koordinasjonsproblemer og konsentrasjonsvansker.