Coaching


Hva er coaching?

Coaching er en tankevekkende og kreativ endringsprosess der klienten inspireres til å finne og ta i bruk egne ressurser for å nå personlige og profesjonelle mål.

Coaching har til hensikt å realisere de ønsker og gjerne visjoner som klienten har. Det er klienten som bestemmer hvilke temaer som skal tas opp og som styrer retningen for samtalene. Coachen holder klienten naturlig ressurssterk, kreativ og hel, der coachens rolle er å støtte, la utfolde, utfordre og holde klientens visjoner gjennom hele prosessen.

Coachingrelasjonen er et likeverdig forhold hvor partene har felles ansvar for at relasjonen har den tillit, ærlighet og engasjement som skal til for å maksimere nytten for klienten.

Coachingen foregår over en periode på 3-4 måneder og består av 10-12 samtaler. Den første samtalen er på 1t 30 min, mens de øvrige varer i 50 min. Møtene kan være på telefon, skype eller i coachens lokaler.