Anja Blikstad / by Bekken og Barn

Anja.jpeg

Navn: Anja Blikstad MChiro, MSc APP (Paediatric Musculoskeletal Health), Spesialist i barne- og ungdomskiropraktikk, MNKF, MNFBK
Stilling: Kiropraktor
Kontaktanja.blikstad@bekkenogbarn.no

Anja er utdannet ved Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth, England i 2008. Hun har bred erfaring innen allmenn kiropraktikk og tverrfaglig praksis og er spesielt interessert i behandling og forebygging av plager hos kvinner, gravide og barn. Hun tar jevnlig videreutdanning innen dette fagfeltet.

Anja sitter i styret til Norsk Forening for Barnekiropraktikk, og er også en av de første i Norge som har fullført spesialistforløp innen barne- og undomskiropraktikk. Hun har også tatt en mastergrad innen muskel-skjeletthelse hos barn og unge ved Anglo-European-College-of Chiropractic (AECC) i England der hun bl.a. så på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og skjermtid hos skolebarn.

Anja er mamma til en liten jente.