Kristin Rabo / by Bekken og Barn

Kristin er utdannet sykepleier ved Ullevål sykepleierhøgskole i 1986 og jordmor ved høyskolen i Akershus i 1996 . i 2015 tok hun videreutdanning i sexologisk rådgivning ved universitetet i Agder, og massørutdannelse ved Axelsons body work school i 2019.

Kristin har sin arbeidserfaring fra prematur barneavdeling , fra føde/barsel avdeling ved Ringerike og Drammen sykehus og flere år som jordmor ved Grynerløkka helsestasjon. På helsestasjonen arbeidet hun med svangerskapskontroller, støttesamtaler til gravide med ulike utfordringer før og etter svangerskapet, og med fødsels/foreldre-forberedende kurs. Ved siden har Kristin drevet en liten privat praksis i sexologisk rådgivning for kvinner og par. Hun er opptatt av verdien av å støtte den gravide og den nye familien på best mulig måte med de ulike behov som dukker opp på underveis i svangerskapet og tiden etterpå. Kristin har selv tre barn og to barnebarn