Wenche Ilar / by Bekken og Barn

Foreldre – og familieveileder Wenche har bachelor i musikkpedagogikk fra Barratt – Dues musikkinstitutt. Hun har bachelor i barnehagepedagogikk fra Oslo Met, med videreutdanning i veiledning. Hun har grunnfag i spesialpedagogikk fra Statens spesiallærerhøyskole.

Wenche har arbeidet som Styrer, pedagogisk leder og veileder ved flere barnehager i over 30 år. Wenche er spesielt opptatt av hvordan å hjelpe foreldre til en trygg foreldrerolle, der ikke bare barnets men også foreldrenes behov ivaretas. Wenche veileder både foreldre, ungdom og andre som har en relasjon til barnet. Wenche har 5 barn i alderen 32 – 13 år.