BEKKEN OG BARN I BRYNE


Ansatte

Avdeling Bryne

BESØKSADRESSE:
Hetlandsgt 9 (c/o Ryggraden)

POSTADRESSE:  
Bekken og Barn avd Bryne
c/o Ryggraden
Postboks 398
4309 Bryne

T: 91 90 03 90
bryne@bekkenogbarn.no

 

 


Kurs i Bryne