BEKKEN OG BARN I BÆRUM

Her jobber kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør, jordmor, ammeveileder (IBCL), ernæringsfysiolog og psykolog.

Les mer om tilbudene i Bærum

FB_topbilde_820x312_vi_flytter_K2.jpg

Ansatte

Avdeling Bærum

Ringsveien 3
1368 Stabekk
T: 67 59 01 00
stabekk@bekkenogbarn.no

Gratis parkering utenfor klinikken.

 Kurs i Bærum