Maria Bakkeid / by Linn Tove R. Steigedal

Navn: Maria Bakkeid
Stilling: Helsesøster
Kontakt: 99 25 20 54
Web: www.lillemini.com

Maria Bakkeid driver Lillemini, en privat helsesøstertjeneste for spedbarn i Trondheim.  Lillemini bidrar med tjenester som et supplement til den offentlige helsestasjonen. Maria er utdannet sykepleier og har videreutdanning i forebyggende helsearbeid som helsesøster. Hun har jobbet 5 år med oppfølging av spedbarn i helsestasjon og har også erfaring fra barneavdeling på sykehus. Hun har gjennomgått et fordypningskurs i observasjon og håndtering av spedbarn fra 0-3 mnd (Newborn Behavioural Observation).

Maria Bakkeid har kontortid på Bekken og Barn på mandager og har sin egen hjemmeside www.lillemini.com hvor du finner kontaktinformasjon og mer informasjon om hennes tjenester. Du kan bestille time hos henne på telefon nr:  99 25 20 54. Resten av uken kommer hun gjerne på hjemmebesøk til deg og babyen din.

Maria tilbyr følgende konsultasjoner på Bekken og Barn:
- Søvnkonsultasjon for spedbarn 0-12 mnd Pris: 899,-

På mandager tilbyr helsesøster Maria Bakkeid søvnkonsultasjon for spedbarn 0-12 mnd på Bekken og Barn Trondheim.

Konsultasjonen innebærer:

Grundig kartlegging:

- Hva har blitt forsøkt?

- Hva er foreldrenes mål?

- Kartlegging av barnets helse

- Kartlegging av gråt

- Kartlegging av søvnmønster

- Kan sykdom ligge bak søvnvanskene?

- Bør barnet henvises til undersøkelser?

M.m.

Foreldre fyller på forhånd ut kartleggingsspørsmål og loggfører søvn i minimum 3 døgn ved hjelp av døgnklokker (sendes via mail).

Under konsultasjonen går vi gjennom kartleggingen og det stilles ytterligere spørsmål.

Barnets observeres.

Etter konsultasjonen mottar foreldre en oppsummeringsmail som inkluderer:

- Oppsummering av kartlegging.

- Tidligere forsøkte tiltak

- Forslag til mulige metoder og verktøy foreldre kan benytte seg av i tiden fremover.

- Oppfølging på telefon/mail i etterkant.

 

- Milde søvnmetoder; minst mulig gråt, trygghet for foreldre og barn

- Søvntiltak som er tilpasset det enkelte spedbarn og den enkelte familie

- Helsesøsterkonsultasjon på Bekken og Barn Trondheim
Pris: 899,-

  

På mandager kan du møte helsesøster Maria Bakkeid på Bekken og Barn Trondheim.

Maria tilbyr kunnskap og verktøy om temaene:

- Søvn hos spedbarn 0-12 mnd: Hvordan hjelpe babyen med innsovning? Hvordan jobbe med søvn fra starten av for å forebygge senere søvnvansker? Hvordan hjelpe et spedbarn med søvnvansker?

- Gråt/uro hos spedbarn/regulering hos nyfødte: Hvordan hjelpe babyen å finne ro i kroppen, og hvordan hjelpe babyen på en måte som fremmer babyens indre reguleringsmekanismer?

- "Newborn Behavioural Observation"-observasjon av nyfødt (0-3 mnd): En observasjonsmetode av nyfødte (0-3 mnd) som innebærer en kartlegging av babyens ressurser og sårbarheter; man "oversetter babyens kroppsspråk" slik at foreldre lettere kan forstå spedbarnets språk

- Opplæring i hvordan man kan svøpe spedbarn, slik at de lettere kan roe ned eller finne søvn lettere

- Opplæring i bruk av elastisk bæresjal. Kunnskap om bæring og hud-mot-hud-kontakt for spedbarn fra 0-3 mnd

Om du ønsker kan du også få kjøpe og få opplæring i bruk av: svøpeteppe, bæresjal, bæretube, bæretrøye