Elise Landrø Svarliaunet / by Linn Tove R. Steigedal

Stilling:  Fysioterapeut
Kontakt: elise.svarliaunet@bekkenogbarn.no

 Fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i 2015. Hun har erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut og fra Barne- og Ungdomsavdeling på sykehus. Elise er i gang med videreutdanning i fysioterapi for barn ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun er opptatt av å gi råd og veiledning til foreldre om hvordan man kan tilrettelegge for best mulig motorisk utvikling gjennom lek og bevegelse. I forhold til gravide gir hun råd, øvelser og behandling for å minske smerter, samt forebygge plager etter graviditet og fødsel. Hun har fokus på å gjennomføre en god undersøkelse og vurdering, og tilpasse behandlingsopplegg ut fra den enkeltes behov og ønsker. Behandling hun gir består av massasje, benkebehandling, informasjon og treningsveiledning.