Ninna Pedersen / by Linn Tove R. Steigedal

 

 

 

Navn: Ninna Pedersen
Stilling: Fysioterapeut
Kontakt:

Ninna er født i Danmark og ble ferdig utdannet fysioterapeut i 2014  i Aalborg. Ninna har alltid hatt stor interesse i behandling av barn og gravide, og har derfor fulgt drømmen sin ved å ta et pediatri kurs ved Universitetet i Cape Town. Hun har videre arbeidet med motorisk usikre- og multihandicappede barn, barn med utviklingsforstyrrelser innenfor autismespekteret på skoler i Danmark. Ninna har også arbeidet som fysioterapeutisk salgskonsulent innenfor sanseintegrerende hjelpemidler, hvor hun blant annet ga veiledning og råd til mennesker med for eksempel søvnproblemer forårsaket av stress, ADHD og autisme.